december 9, 2022

Alles over pvc vloeren, gietvloeren, laminaat, vloerisolatie

Alles over vloeren, gietvloeren, pvc vloeren, houten vloeren, laminaat vloeren, betonvloeren

Hoe wordt een cementdekvloer gelegd

Hoe wordt een cementdekvloer gelegd

Hoe wordt een cementdekvloer gelegd?

Cementdekvloeren zijn gemaakt van een type beton dat wordt gebruikt om een ​​vlak oppervlak te vormen. Het wordt gebruikt om vloerafwerking te krijgen, vloerverwarmingsbuizen te omhullen of om als slijtlaag te worden achtergelaten. Bovendien kan het bovenop een bestaande betonnen sokkel, een dampdicht membraan of isolatie worden gelegd. Bovenop isolatie kan dit met of zonder vloerverwarmingsbuizen zijn. Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de ondergrond correct is voorbereid, omdat dit gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de cementdekvloer op de lange termijn.

Mengen van dekvloer

Nu je weet wat een cementdekvloer is, moet je meer weten over de dekvloerverhoudingen. Het dekvloermengsel bestaat over het algemeen uit scherp zand, cement en water. De standaard mengverhouding is een 1: 4 mengontwerp. De cementdekvloer moet worden gemengd met een geforceerde actie om ervoor te zorgen dat deze correct wordt gemengd. Dit dient te gebeuren met een dekvloerpomp. Een cementdekvloer zal falen als het mixontwerp onjuist is of niet correct is gemengd. Over het algemeen is dit wanneer een cementmenger of readymix wordt gebruikt.

De dekvloerpompen transporteren het mengsel ook via slangen naar het werkgebied. Dit zorgt ervoor dat vloerverwarmingsbuizen niet beschadigd raken tijdens het proces, wat een veel voorkomende klacht is bij het gebruik van een kruiwagen.

Cementdekvloer leggen

Om te beginnen onderzoekt de screeder de ruimte met een laserniveau. Hij doet metingen voor de benodigde chape-diepte en brengt deze over de ruimte. Als er problemen zijn met de niveaus, zal hij met je verschillende oplossingen bespreken. Cruciaal is dat hij ervoor zorgt dat dit niveau wordt toegepast op het midden van de vloer en niet alleen op de omtrekken. Bovendien verdicht hij het mengsel bij het leggen handmatig om eventuele lucht te verdrijven. Omdat dit holtes en holtes helpt voorkomen en het verder versterkt.

Vlakheid van de cementdekvloer

Het is veelbetekenend dat de cementdekvloer volgens de hoogste standaard van oppervlakvlakheid legt, wat een oppervlakte regelmatigheid 1 afwerking is. Dit betekent een perfect oppervlak voor uw vloerafwerking – het hele punt van het leggen van een cementdekvloer vindt je niet? Als je wordt geciteerd voor een afwerking met oppervlakregelmaat 2 of oppervlakregelmaat 3, denk dan nog eens goed na. Het kost je meer geld en tijd aan egalisatiemiddelen, latex of extra lijm om te proberen de niveaus te corrigeren.

De screeder kan je voorzien van de juiste technische kennis, ervaring gekoppeld aan vaardigheden en apparatuur om het perfecte resultaat voor uw project te garanderen.

Bron: Designlife.nl